ΔΕΠΑΝΟΜ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Depanom
Home               Sitemap               Επικοινωνία                Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
home
  Η Εταιρεία Έργα Νομοθεσία Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Εξοπλισμός Νοσοκομείων Διαβούλευση Σύνδεσμοι


ΕΡΓΟ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένα Έργα


 

Αίθουσα Ανάνηψης Χειρουργείων


Ορθοπεδική Χειρουργική Αίθουσα

 

Χειρουργική Αίθουσα

 

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση - ανακατασκευή των Α’ και Β’ ορόφων του Γ.Ν. Αιγίου που υπέστησαν καταστροφές από πυρκαγιά καθώς επίσης και η προμήθεια – εγκατάσταση  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Εργασίες στον Α΄ όροφο:

 

Γίνεται ολική ανακατασκευή στο υφιστάμενο τμήμα χειρουργείων αναδιατάσσοντας και εκσυγχρονίζοντας τους χώρους ώστε να προκύπτει ένα άρτιο και σύγχρονο τμήμα με τέσσερις άσηπτες χειρουργικές αίθουσες και μία σηπτική. Ταυτόχρονα αναδιαμορφώνονται και οι χώροι του γραφείου προϊσταμένης, της ανάνηψης, του γραφείου ιατρών, της εργασίας νοσηλευτών και ο χώρος στάσης νοσηλευτών.

 

Εργασίες στον Β΄ όροφο:

 

Ανακαινίζεται το μαιευτήριο με το άσηπτο χειρουργείο, το σηπτικό χειρουργείο (αίθουσα τοκετών), την κεντρική αποστείρωση και άλλους βοηθητικούς χώρους.

 
<< επιστροφή