ΔΕΠΑΝΟΜ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Depanom
Home               Sitemap               Επικοινωνία                Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
home
  Η Εταιρεία Έργα Νομοθεσία Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Εξοπλισμός Νοσοκομείων Διαβούλευση Σύνδεσμοι


ΕΡΓΟ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένα Έργα

Μετά την χρήση του κτιρίου σαν Υγειονομική Μονάδα εξυπηρέτησης των αθλητών και συνοδών τους κατά τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακους Αγώνες η «Πολυκλινική» σήμερα λειτουργεί ως ενισχυμένο Αστικό Κέντρο Υγείας με προσθετές χρήσης αποκατάστασης (φυσιοθεραπείας).

Το κτιριακό σύνολο είναι διαρθρωμένο σε 3 μονώροφα τμήματα και ένα διώροφο με συνολικά ~4.800 μ2 δόμηση.

Οι βασικές λειτουργικές ενότητες είναι η Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη που περιλαμβάνει τα Εξωτερικά Ιατρεία, τα Επείγοντα Περιστατικά, τις Απεικονίσεις, την Βραχεία Νοσηλεία και τα Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών και η Φυσική Αποκατάσταση που περιλαμβάνει το τμήμα της Φυσικής Ιατρικής με τους βοηθητικούς του χώρους.<< επιστροφή