ΔΕΠΑΝΟΜ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Depanom
Home               Sitemap               Επικοινωνία                Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
home
  Η Εταιρεία Έργα Νομοθεσία Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Εξοπλισμός Νοσοκομείων Διαβούλευση Σύνδεσμοι


ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωμένα Έργα
Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε Κέντρο Υγείας.

 

Το υπάρχον κτίριο διαθέτει ισόγειο έκτασης 748,00τ.μ., όροφο έκτασης 534,00τ.μ. και υπόγειο έκτασης 745,00τ.μ..

Διαμορφώνονται και τα 3 επίπεδα του κτιρίου, ενισχύεται ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα και στεγάζεται το υφιστάμενο αίθριο του ορόφου.

 

Το Κέντρο Υγείας περιλαμβάνει Αίθουσα Μικροεπεμβάσεων, Αίθουσα Ακτινοδιαγνωστικού, Εργαστήριο Μικροβιολογικού, 8 Γραφεία - Εξεταστήρια: Επειγόντων, Παθολογικό, Καρδιολογικό, Γυναικολογικό, Παιδιατρικό, Οδοντιατρικό και Γενικό  και 4 θαλάμους νοσηλείας με συνολικά 7 κλίνες.

Στον όροφο διαμορφώνονται τα γραφεία διοίκησης, ένας χώρος συγκεντρώσεων, ο χώρος κουζίνας και 6 μικρά διαμερίσματα εξοπλισμένα για την παραμονή των ιατρών.

 

Ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται έτσι ώστε οι προσβάσεις να διευκολύνουν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Ταυτόχρονα διαμορφώνονται θέσεις στάθμευσης οχημάτων.
<< επιστροφή