ΔΕΠΑΝΟΜ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Depanom
Home               Sitemap               Επικοινωνία                Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
home
  Η Εταιρεία Έργα Νομοθεσία Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Εξοπλισμός Νοσοκομείων Διαβούλευση Σύνδεσμοι


ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ - ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Έργα υπό εκτέλεση
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέας ψυχιατρικής πτέρυγας συνολικής επιφάνειας 1795,00 τ.μ.

 

Η νέα πτέρυγα εντάσσεται οργανικά, υποστηρίζεται και συνδέεται με το υφιστάμενο νοσοκομείο και αποτελείται από δύο επίπεδα όπου περιλαμβάνονται:

 

Στο Ισόγειο


-Διοίκηση, εξεταστήρια

-Νοσοκομείο Ημέρας

-Οξέα Περιστατικά.

 

Στον οροφο


Τμήμα Μέσης Νοσηλείας 15 κλινών

Βραχείας Νοσηλείας 5 κλινών
<< επιστροφή