ΔΕΠΑΝΟΜ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Depanom
Home               Sitemap               Επικοινωνία                Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
home
  Η Εταιρεία Έργα Νομοθεσία Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Εξοπλισμός Νοσοκομείων Διαβούλευση Σύνδεσμοι


Η εταιρεία

Αποστολή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες της χώρας.

Στο έργο αυτό, η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο γιατί έχει την ευθύνη της υλοποίησης της πολιτικής του κράτους για την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εγκαταστάσεων υγείας. Η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. καλείται να παίξει ενεργό ρόλο στην κατασκευή νέων μονάδων υγείας, στον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών υποδομών και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του. Η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στηρίζει με συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα το έργο των υποδομών για τον επαναπροσδιορισμό των προδιαγραφών και των καλύτερων προϋποθέσεων υλοποίησης των κτιριακών υποδομών υγείας.

Στην πολυετή πορεία της έχει ολοκληρώσει και παραδώσει σε χρήση νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Επιπρόσθετα έχει εκσυγχρονίσει μεγάλο αριθμό υφιστάμενων νοσοκομείων.

Σήμερα η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στοχεύει στη συνολική και βιώσιμη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων για το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά και προσφορά υπηρεσιών υγείας που διακρίνονται για την ποιότητα και τον πολιτισμό τους.

Στην προσπάθεια που καταβάλλεται στον χώρο της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης για «νοικοκύρεμα με μέτρο τον άνθρωπο» η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. είναι πολύτιμος μοχλός ανάπτυξης και προόδου.