ΔΕΠΑΝΟΜ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Depanom
Home               Sitemap               Επικοινωνία                Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
home
  Η Εταιρεία Έργα Νομοθεσία Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Εξοπλισμός Νοσοκομείων Διαβούλευση Σύνδεσμοι


Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις

 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ » (12/11/2014)

 2. * Χορήγηση Διευκρινίσεων (15/12/2014)

  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων  Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Οικονομική Προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

 3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ» (11/11/2014)

 4. * Χορήγηση Διευκρινίσεων (15/12/2014)

  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Οικονομική Προσφορά Μελέτη Δημοπράτησης προκατασκευασμένου υποσταθμού

 5. «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» (14/04/2014)
 6. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 7. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ » (18/10/2013)
 8. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Οικονομική Προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

 9. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» » (14/10/2013)
 10. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Οικονομική Προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

 11. «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» (17/09/2013)

 12. *Διευκρινίσεις (07/11/2013)* 

  *Νέα Ανακοίνωση (05/11/2013)* 

  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

  *Χορήγηση Διευκρινίσεων (30/09/2013) 

 13. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (MRI) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ» (16/09/2013)

  *Χορήγηση Διευκρινίσεων (29/10/2013)* 

  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη
  Σχέδιο Σύμβασης  Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης
  Συγγραφή Υποχρεώσεων
  Οικονομική Προσφορά
  Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης
  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
  Μελέτη Δημοπράτησης Συγκροτήματος Μαγνητικού Συντονισμού (MRI)

 14. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (CT) 16 ΤΟΜΩΝ – ΤΥΠΟΥ Α ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ» (13/09/2013)

  *Χορήγηση Διευκρινίσεων (29/10/2013)* 

  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη
  Σχέδιο Σύμβασης  Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης
  Συγγραφή Υποχρεώσεων
  Οικονομική Προσφορά
  Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης
  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
  Μελέτη Δημοπράτησης Αξονικού Τομογράφου

 15. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ» (13/09/2013)

  * Νέα Διευκρίνιση (11/11/2013) *

  * Διευκρίνιση (05/11/2013) *

  * Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών (24/10/2013) *

  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη
  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Α)  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Β)  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Γ)
  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Α)  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Β)  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Γ)
  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Α) Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Β)  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Γ) 
  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
  Μελέτη Δημοπράτησης Ιατρικού Εξοπλισμού Μελέτη Δημοπράτησης Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού  Μελέτη Δημοπράτησης Τηλεφωνικού Κέντρου  Μελέτη Δημοπράτησης Προκατασκευασμένου Υποσταθμού

 16. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ» (05/09/2013)
  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη
  Σχέδιο Σύμβασης  Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης
  Συγγραφή Υποχρεώσεων
  Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης   Υπεύθυνη Δήλωση
  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Α) Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Β)  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Γ) 
  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
  Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

 17. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ » (30/08/2013)
 18. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Οικονομική Προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

 19. «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» (07/08/2013)

 20. * Νέα Ανακοίνωση (16/09/2013)

  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 21. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» (11/07/2013)
 22. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη

 23. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» (11/07/2013)
 24. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη

 25. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET – CT ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ¨ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ¨ » (27/05/2013)
 26. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης Υπεύθυνη Δήλωση - Παρ.Γ Υπεύθυνη Δήλωση - Παρ.Δ

  * Διευκρινίσεις επι των Προδιαγραφών (27/06/2013)

 27. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ » (01/04/2013)
 28. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Οικονομική Προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

 29. «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”» (18/02/2013)
 30. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 31. «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ» (05/02/2013)
 32. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 33. «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΚΑΙ 3 ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"» (16/01/2013)
 34. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
  *Χορήγηση Διευκρινήσεων (04/02/2013)

 35. «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”» (17/12/2012)
 36. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
  *Νέα Ανακοίνωση (24/01/2013)

 37. «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΚΑΙ 3 ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»» (26/11/2012)
 38. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 39. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (16/11/2012)
 40. Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 41. «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ» (09/11/2012)
  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
  *Ανακοίνωση - Διόρθωση (30/11/2012)

 42. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ» (02/10/2012)
  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη
  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ.Α-Δ)  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ.Ε)  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ.ΣΤ-Ζ)  Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης
  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Α-Δ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Ε)   Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. ΣΤ-Ζ)
  Υπεύθυνη Δήλωση (Παρ. Γ)  Υπεύθυνη Δήλωση (Παρ. Δ)  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ.Α)  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ.Β)  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ.Γ)  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ.Δ)  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ.Ε)  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ.ΣΤ)  Οικονομική Προσφορά (Κατηγ.Ζ)
  Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού  Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
  Απάντηση επι Διευκρινίσεων (02/11/2012)

 43. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (25/09/2012)
  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
  Παροχή Διευκρινίσεων (15/10/2012)
  Παροχή Διευκρινίσεων (02/11/2012)

 44. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»» (07/09/2012)
 45. Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 46. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 1o ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (07/09/2012)
 47. Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 48. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» (04/09/2012)
 49. Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Α)   Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Β)   Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Γ)   Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Α)   Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Β)   Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Γ)   Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Α)   Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Β)   Οικονομική Προσφορά (Κατηγ. Γ)   Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα Γ   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού   Μελέτη Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού   Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

 50. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET – CT ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ¨ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ¨» (06/08/2012) Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   Σχέδιο Όρων Σύμβασης Συντήρησης  Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα Γ  Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα Δ 

 51. Ακύρωση Διαγωνισμού του Έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ¨» (05/07/2012)
 52. Περισσότερα 

 53. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» (29/06/2012)
  Διακήρυξη 

 54. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» (29/06/2012)
  Διακήρυξη 

 55. Ακύρωση Διαγωνισμού του Έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET – CT ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ¨ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ¨» (22/06/2012)
  Περισσότερα 

 56. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ» (05/06/2012)
  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Α-Ε)  Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. ΣΤ)   Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Ζ-Η)   Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Α-Ε)    Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. ΣΤ)    Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Ζ-Η)    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής    Τεχνικές Προδιαγραφές Ιατρικού Εξοπλισμού   Τεχνικές Προδιαγραφές Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού   ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (18/06/2012)  

 57. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (30/05/2012)
  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων    Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 58. «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’» (25/05/2012)
  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 59. «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΄΄ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ΄΄» (12/05/2012)
  Περίληψη Διακήρυξης  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 60. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET – CT ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ¨ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ¨» (11/05/2012)
 61. Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής    Σχέδιο Όρων Σύμβασης Συντήρησης    Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα Γ    Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα Δ 

 62. «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»» (20/04/2012)
 63. Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 64. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ”» (11/04/2012)
 65. Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 66. «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ¨¨» (27/03/2012)
 67. Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 68. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ¨» (20/03/2012)
 69. Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 70. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ » (14/03/2012) Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Οικονομική Προσφορά  Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ S1D01 - ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (17/04/2012) ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (20/04/2012)

 71. «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨» (09/03/2012) Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 72. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ” » (17/02/2012) Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 73. «ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (13/02/2012) Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 74. Ακύρωση Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (07/02/2012) Περισσότερα


 75. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 2 ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (M.P.C.) (09/01/2012) Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 76. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (09/01/2012)

  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

 77. MEΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (06/12/2011)

  Διακήρυξη  Σχέδιο Σύμβασης  Συγγραφή Υποχρεώσεων   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

 78. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (11/10/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 79. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (03/10/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 80. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ -CAMERA ΜΟΝΟΦΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (SPECT-CT) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨ (23/09/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 81. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (13/09/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 82. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 200 ΚΛΙΝΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (01/08/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 83. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (11/07/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 84. ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (28/06/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 85. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (17/06/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 86. Επανάληψη διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄» (27/04/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 87. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (26/04/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 88. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (07/04/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 89. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄ (11/03/2011)
  Περίληψη Διακήρυξης

 90. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Π. - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ - Μ.Ε.Θ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (31/05/2010)
  Περίληψη Διακήρυξης

 91. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ» (26/08/09)
  Ανακοίνωση

 92. ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ (28/07/09)
  Περίληψη Διακήρυξης