ΔΕΠΑΝΟΜ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Depanom
Home               Sitemap               Επικοινωνία                Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
home
  Η Εταιρεία Έργα Νομοθεσία Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Εξοπλισμός Νοσοκομείων Διαβούλευση Σύνδεσμοι


Διαβούλευση

Ενόψει της δημοπράτησης του κάτωθι έργου, μπορείτε να αποστείλετε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. παρατηρήσεις και σχόλια επί του περιεχομένου των τευχών δημοπράτησης, μέχρι την 20η Ιουλίου 2012 :

Έργο : Προμήθεια Ξενοδοχειακού, Ιατροτεχνολογικού, Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών και αλκοολισμού του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα».

Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Μελέτη Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Διακήρυξη Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Α) Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Β) Σχέδιο Σύμβασης (Κατηγ. Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Β) Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κατηγ. Γ)