ΔΕΠΑΝΟΜ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Depanom
Home               Sitemap               Επικοινωνία                Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
home
  Η Εταιρεία Έργα Νομοθεσία Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Εξοπλισμός Νοσοκομείων Διαβούλευση Σύνδεσμοι


Διαγνωστική Απεικόνιση

DEPANOM
Equipment Catalog
Sorting : Item Code
 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ                                                                                                                                       Τετάρτη 12/11/2014

 

Item Code

Description

Price EURO

H0A00    

X-RAY UNIT, GENERAL, CEILING M TUBE

52.845,53

H0B15    

X-RAY UNIT, FLUOROSCOPIC, DIGITAL

178.861,79

H0C10    

COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEM

65.040,65

H0C11    

COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEM, MEDIUM CAPACITY

58.536,59

H0C13    

COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEM, TABLE TOP

34.959,35

H0C20    

PICTURE ARCHIVE & COMMUNICATION SYSTEM (PACS)

142.276,42

H0C30    

PACS workstation, COMPLETE

18.699,19

H0C31    

PACS workstation, BASIC

9.756,10

H0C32    

PACS workstation, Elementary Viewing

4.065,04

H0D00    

X-RAY UNIT, MAMMOGRAPHY, COMPLETE

80.000,00

H0D01    

 DIGITAL MAMMOGRAPHY WITH BIOPSY

320.000,00

H0K15    

X-RAY UNIT, DENTAL, PANORAMIC, DIGITAL / CEPHALOMETRY

55.284,55

H0L05    

MRI SCANNER, 1,5 TESLA, BASIC

813.008,13

H0P00    

X-RAY UNIT, MOBILE

20.325,20

H0P10    

X-RAY UNIT, MOBILE, C-ARM, WITH II

80.000,00

H0Q08    

CT SCANNER, MULTI SLICE-16

365.853,66

H0R00    

BUCKY WALL STAND

14.634,15

H1A00    

APRON, LEAD

162,60

H1C01    

RACK, APRON, WALL MOUNTED

81,30

H1D00    

SHIELD, GONAD, "T" SHAPE

203,25

H1E00    

SHIELD, OVARIES, ADJUSTABLE

97,56

H1F00    

PADS, POSITIONING, FOAM, SET

101,63

H1S00    

GRID, STATIONERY, SET

2.845,53

H1Z00    

EQUIPMENT, QUALITY CONTROL, RADIOLOGY

19.512,20

H2A24    

FILM IMAGER/PRINTER, DRY, MEDIUM CAPACITY

10.569,11

H2A27    

FILM IMAGER/PRINTER, DRY, MEDIUM CAPACITY, COLOUR

14.634,15

H2A30    

FILM IMAGER/PRINTER, DRY, MEDIUM CAPACITY,HIGH RESOLUTION

20.325,20

H2J04    

CASSETTE, X-RAY FILM, SET, COMPUTED RADIOGRAPHY

2.845,53

H2T00    

SAFELIGHT, DARK ROOM, WALL MOUNTED

206,00

H3A00    

ILLUMINATOR, X-RAY, WALL MOUNTED, SINGLE

200,00

H3A01    

ILLUMINATOR, X-RAY, WALL MOUNTED, DOUBLE

243,90

H3A02    

ILLUMINATOR, X-RAY, WALL MOUNTED, MULTIP

2.500,00

H3A03    

ILLUMINATOR, WALL RECESSED, OPERATING ROOM

1.463,41

H3A07    

ILLUMINATOR, X-RAY, MAMMOGRAPHY

813,01

H6B01    

ULTRASOUND, GENERAL PURPOSE

55.000,00

H6B06    

ULTRASOUND, UROLOGY

55.000,00

H6B07    

ULTRASOUND, GYNAECOLOGY/OBSTETRIC

65.040,65

H6B08    

TRANSPORTABLE UTRASOUND SYSTEM

20.000,00

H6B09    

ULTRASOUND, CARDIAC

77.235,77

H6B11    

TRANSPORTABLE CARDIAC ULTRASOUND SYSTEM

48.780,49

H8A00    

ABSORPTIOMETRY SYSTEM,X-RAY,DUAL ENERGY

40.000,00